Khu vực Massager – sông hơi có 19 phòng. Các kỹ thuật viên được đào tạo bàn bản theo chương trình đào tạo của viện châm cứu quốc gia và viện châm cứu trung ương Hà Nội.

MASSAGE – SPA